Phim Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2017) | Vietsub Full HD

Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2017)]

Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2017)

Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2017)]

  • Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2017) NghienPhim.Net Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2017)
  • [stt/Hoàn tất (24/24)]
[stt/Hoàn tất (24/24)]
Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street Phim Trấn Hồn Nhai kể về Tào Diệm Binh sau thời Ngụỵ Võ, thân là La Sát Nhai Trấn Hồn tướng, thề bảo vệ Linh Vực muôn đời bình an. Người Ký Linh - Hạ Linh bất ngờ xâm nhập, khiến cho Linh Vực sóng gió biến động. Thế lực tà ác thần bí luôn nằm trong bóng tối đột nhiên nổi dậy, khiến cho nhân thế và kết giới Linh Vực bị phá huỷ. Để bảo vệ nhà cửa, bạn bè cùng với đạo nghĩa trong tim, Tào Diệm Binh cùng với oan gia yêu thích Hạ Linh bước vào hành trình trấn hồn.
Sever VIP [Tập 01 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-1-130905.html] [Tập 02 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-2-130906.html] [Tập 03 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-3-131090.html] [Tập 04 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-4-131092.html] [Tập 05 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-5-131204.html] [Tập 06 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-6-131205.html] [Tập 07 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-7-132247.html] [Tập 08 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-8-132252.html] [Tập 09 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-9-132302.html] [Tập 10 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-10-132297.html] [Tập 11 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-11-133860.html] [Tập 12 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-12-133861.html] [Tập 13 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-13-133862.html] [Tập 14 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-14-133859.html] [Tập 15 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-15-135254.html] [Tập 16 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-16-135256.html] [Tập 17 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-17-135300.html] [Tập 18 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-18-135301.html] [Tập 19 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-19-136854.html] [Tập 20 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-20-136855.html] [Tập 21 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-21-136856.html] [Tập 22 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-22-136857.html] [Tập 23 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-23-136858.html] [Tập 24 - Tập cuối |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-24-136859.html]
Sever 2 [Tập 01 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-1-130905.html] [Tập 02 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-2-130906.html] [Tập 03 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-3-131090.html] [Tập 04 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-4-131092.html] [Tập 05 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-5-131204.html] [Tập 06 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-6-131205.html] [Tập 07 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-7-132247.html] [Tập 08 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-8-132252.html] [Tập 09 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-9-132302.html] [Tập 10 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-10-132297.html] [Tập 11 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-11-133860.html] [Tập 12 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-12-133861.html] [Tập 13 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-13-133862.html] [Tập 14 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-14-133859.html] [Tập 15 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-15-135254.html] [Tập 16 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-16-135256.html] [Tập 17 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-17-135300.html] [Tập 18 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-18-135301.html] [Tập 19 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-19-136854.html] [Tập 20 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-20-136855.html] [Tập 21 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-21-136856.html] [Tập 22 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-22-136857.html] [Tập 23 |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-23-136858.html] [Tập 24 - Tập cuối |http://www.phimmoi.net/phim/tran-hon-nhai-5822/tap-24-136859.html]
Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X