Phim Tư Mỹ Nhân - Song Of Phoenix Zhang Xinyu (2017) | Vietsub Full HD

Tư Mỹ Nhân - Song Of Phoenix Zhang Xinyu (2017)]

Tư Mỹ Nhân - Song Of Phoenix Zhang Xinyu (2017)

Tư Mỹ Nhân - Song Of Phoenix Zhang Xinyu (2017)]

  • Tư Mỹ Nhân - Song Of Phoenix Zhang Xinyu (2017) NghienPhim.Net Tư Mỹ Nhân - Song Of Phoenix Zhang Xinyu (2017)
  • [stt/Hoàn tất (72/72)]
[stt/Hoàn tất (72/72)]
Tư Mỹ Nhân - Song Of Phoenix Zhang Xinyu Phim Tư Mỹ Nhân kể về thời chiến quốc, quần hùng tranh phong. Danh môn thiên tài Khuất Nguyên có cơ duyên yêu thương nữ nô Mạc Sầu Nữ. Mặc dù yêu mến nhau nhưng trong thời loạn lạc cũng không thể gần nhau. Vì muốn phá vỡ vận mệnh, Khuất Nguyên bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh chốn triều đình. Cuối cùng, có tâm đền nợ nước nhưng vô lực xoay chuyển trời đất, Khuất Nguyên mất hết can đảm, trầm mình tự vẫn. Mạc Sầu Nữ về sau một bóng phiêu dạt giang hồ.
Chọn tập [Tập 01 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-1-117919.html] [Tập 02 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-2-117955.html] [Tập 03 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-3-117989.html] [Tập 04 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-4-117998.html] [Tập 05 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-5-118020.html] [Tập 06 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-6-118023.html] [Tập 07 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-7-118052.html] [Tập 08 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-8-118057.html] [Tập 09 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-9-118101.html] [Tập 10 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-10-118108.html] [Tập 11 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-11-118136.html] [Tập 12 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-12-118159.html] [Tập 13 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-13-118179.html] [Tập 14 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-14-118411.html] [Tập 15 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-15-118442.html] [Tập 16 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-16-118448.html] [Tập 17 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-17-118547.html] [Tập 18 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-18-118566.html] [Tập 19 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-19-118594.html] [Tập 20 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-20-118613.html] [Tập 21 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-21-118644.html] [Tập 22 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-22-118828.html] [Tập 23 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-23-118868.html] [Tập 24 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-24-118871.html] [Tập 25 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-25-118901.html] [Tập 26 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-26-118909.html] [Tập 27 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-27-118930.html] [Tập 28 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-28-119143.html] [Tập 29 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-29-119168.html] [Tập 30 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-30-119199.html] [Tập 31 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-31-119202.html] [Tập 32 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-32-119310.html] [Tập 33 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-33-119311.html] [Tập 34 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-34-119436.html] [Tập 35 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-35-119441.html] [Tập 36 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-36-119488.html] [Tập 37 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-37-119511.html] [Tập 38 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-38-119613.html] [Tập 39 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-39-119781.html] [Tập 40 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-40-119782.html] [Tập 41 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-41-119945.html] [Tập 42 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-42-119883.html] [Tập 43 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-43-120085.html] [Tập 44 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-44-120086.html] [Tập 45 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-45-120101.html] [Tập 46 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-46-120103.html] [Tập 47 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-47-120152.html] [Tập 48 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-48-120228.html] [Tập 49 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-49-120476.html] [Tập 50 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-50-120477.html] [Tập 51 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-51-120530.html] [Tập 52 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-52-120511.html] [Tập 53 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-53-120577.html] [Tập 54 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-54-120579.html] [Tập 55 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-55-120618.html] [Tập 56 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-56-120620.html] [Tập 57 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-57-120661.html] [Tập 58 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-58-120662.html] [Tập 59 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-59-120753.html] [Tập 60 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-60-120779.html] [Tập 61 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-61-120821.html] [Tập 62 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-62-120883.html] [Tập 63 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-63-121068.html] [Tập 64 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-64-121069.html] [Tập 65 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-65-121106.html] [Tập 66 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-66-121115.html] [Tập 67 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-67-121175.html] [Tập 68 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-68-121176.html] [Tập 69 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-69-121236.html] [Tập 70 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-70-121237.html] [Tập 71 |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-71-121270.html] [Tập 72 - Tập cuối |http://www.phimmoi.net/phim/tu-my-nhan-5122/tap-72-121346.html]
Tư Mỹ Nhân - Song Of Phoenix Zhang Xinyu (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X