Phim Vượt Qua Đại Dương Đến Gặp Anh - Across The Ocean To See You (2017) | Vietsub Full HD

Vượt Qua Đại Dương Đến Gặp Anh - Across The Ocean To See You (2017)]

Vượt Qua Đại Dương Đến Gặp Anh - Across The Ocean To See You (2017)

Vượt Qua Đại Dương Đến Gặp Anh - Across The Ocean To See You (2017)]

  • Vượt Qua Đại Dương Đến Gặp Anh - Across The Ocean To See You (2017) NghienPhim.Net Vượt Qua Đại Dương Đến Gặp Anh - Across The Ocean To See You (2017)
  • [stt/Hoàn tất (26/26)]
[stt/Hoàn tất (26/26)]
Vượt Qua Đại Dương Đến Gặp Anh - Across The Ocean To See You (2017) Phim Vượt Qua Đại Dương Đến Gặp Anh 2017 kể về Tô Mang vốn sinh sống ở nước ngoài, làm việc ở 1 tập đoàn du lịch. Sau khi Tô Mang kết hôn với Điền Học Thành, tính khí của cô bống thay đổi chóng mặt, khiến Điền Học Thành quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn, Tô mang được công ty hiện thời đồng ý cho phép thuyên chuyển về Trung Quốc, và cô biến thành CEO quản lý công ty con ở Trung Quốc. Trong suốt thời gian làm việc, giữa Tô Mang và Trịnh Sở phát sinh hiểu lầm. Khi mới tiếp quản công ty, Tô Mang đã cắt giảm nhiều nhân sự, và Trịnh Sở may mắn được giữ lại. Trong thời gian đó, nhân viên trong công ty luôn bàn tán về việc Tô Mang bị chồng cũ ruồng bỏ. Trịnh Sở đã ra tay tương trợ và để lại hoàn hảo tốt cho Tô Mang, nhưng liệu đoạn trường phía sau câu tình chuyện của họ ra sao?
Server 1 [Tập 26 - END|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-26-END/IWZC6WWA.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-25/IWZC6WW9.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-24/IWZC6WW8.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-23/IWZC6WW7.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-22/IWZC6IBF.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-21/IWZC6IBE.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-20/IWZC6IA7.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-19/IWZC6IA6.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-18/IWZC6I8A.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-17/IWZC6I89.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-16/IWZC6I7C.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-15/IWZC6I8W.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-14/IWZC6I7B.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-13/IWZC6I7A.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-12/IWZC6I79.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-11/IWZC6I78.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-10/IWZC6I77.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-9/IWZC6I76.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-7/IWZC6I7U.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-6/IWZC6097.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-5/IWZC6096.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-4/IWZC60ZW.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-3/IWZC60ZI.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Vuot-Qua-Dai-Duong-Den-Gap-Anh-Tap-2/IWZC60Z0.html]
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-1-4584_e47408.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-2-4584_e47409.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-3-4584_e47466.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-4-4584_e47467.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-5-4584_e47688.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-6-4584_e47689.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-7-4584_e47941.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-8-4584_e47942.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-9-4584_e48126.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-10-4584_e48127.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-11-4584_e48428.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-12-4584_e48554.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-13-4584_e48742.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-14-4584_e48743.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-15-4584_e48887.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-16-4584_e48889.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-17-4584_e49166.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-18-4584_e49171.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-19-4584_e49261.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-20-4584_e49262.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-21-4584_e49556.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-22-4584_e49557.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-23-4584_e49796.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-24-4584_e50162.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-25-4584_e50268.html] [Tập 26 - End|http://bilutv.com/xem-phim/vuot-qua-dai-duong-den-gap-anh-across-the-ocean-to-see-you-2017-tap-26-4584_e50276.html]
Vượt Qua Đại Dương Đến Gặp Anh - Across The Ocean To See You (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X