Phim Thiếu Lâm Vấn Đạo - The Great Shaolin (2017) | Vietsub Full HD

Thiếu Lâm Vấn Đạo - The Great Shaolin (2017)]

Thiếu Lâm Vấn Đạo - The Great Shaolin (2017)

Thiếu Lâm Vấn Đạo - The Great Shaolin (2017)]

  • Thiếu Lâm Vấn Đạo - The Great Shaolin (2017) NghienPhim.Net Thiếu Lâm Vấn Đạo - The Great Shaolin (2017)
  • [stt/Tập 18/38]
[stt/Tập 18/38]
Thiếu Lâm Vấn Đạo - The Great Shaolin Phim Thiếu Lâm Vấn Đạo kể về Đời Gia Tĩnh triều Minh, Gia Tĩnh đế vô dụng bất tài, triều đình bị nghiêm đảng nắm giữ, triều chính nội bộ phủ bại, duyên hải thì có giặc Oa hoành hành. Lúc này toàn thể triều dã đều rơi vào tay kẻ đứng đầu Nghiêm đảng là con trai của gian tướng Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên, triều đình đứng trước bờ vực nguy nan.

Sau khi phương trượng Quan Hải của Thiếu Lâm ẩn cư động Đạt Ma, chúng tăng Thiếu Lâm lo lắng trước nạn nước, tiền đồ phía trước cũng hết sức mơ hồ. Bên cạnh đó, đệ tử tục gia mới thu nhận của Thiếu Lâm bao gồm Trình Văn Đạo, Cao Kiếm Hùng, và Hải Đại Lực lại có mối thù diệt môn với cha con Nghiêm Thị. Bởi thiên phú cực cao, nên III người lần lượt được bố trí vào Đạt Ma đường, dược cục và Ban Nhược đường, để tu luyện võ công, y học và thiền học.

Mặt khác, Nghiêm Thế Phiên vì muốn đạt được mục đích biến Thiếu Lâm thành “vật của mình” nên đã mượn danh nghĩa bình định giặc Oa để điều động võ tăng Thiếu Lâm, cấu kết với phản đồ Thiếu Lâm, hòng bá chiếm...
Chọn tập [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-1-5911_e68970.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-2-5911_e68971.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-3-5911_e69041.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-4-5911_e69042.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-5-5911_e69102.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-6-5911_e69103.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-7-5911_e69145.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-8-5911_e69146.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-9-5911_e69196.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-10-5911_e69197.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-11-5911_e69233.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-12-5911_e69235.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-13-5911_e69282.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-14-5911_e69283.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-15-5911_e69347.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-16-5911_e69351.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-17-5911_e69411.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/thieu-lam-van-dao-the-great-shaolin-2017-tap-18-5911_e69412.html]
Thiếu Lâm Vấn Đạo - The Great Shaolin (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X