Phim Vì Sao Đông Ấm, Vì Sao Hạ Mát - What And What A Cool Summer (2017) | Vietsub Full HD

Vì Sao Đông Ấm, Vì Sao Hạ Mát - What And What A Cool Summer (2017)]

Vì Sao Đông Ấm, Vì Sao Hạ Mát - What And What A Cool Summer (2017)

Vì Sao Đông Ấm, Vì Sao Hạ Mát - What And What A Cool Summer (2017)]

  • Vì Sao Đông Ấm, Vì Sao Hạ Mát - What And What A Cool Summer (2017) NghienPhim.Net Vì Sao Đông Ấm, Vì Sao Hạ Mát - What And What A Cool Summer (2017)
  • [stt/Tập 29 Vietsub]
[stt/Tập 29 Vietsub]
Vì Sao Đông Ấm, Vì Sao Hạ Mát - What And What A Cool Summer (2017) Phim Vì Sao Đông Ấm, Vì Sao Hạ Mát được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Tây Tước, xoay quanh mqh giữa Giản An Kiệt (Vương Tử Văn) và Tịch Si Thần (Giả Nãi Lượng). Do mẹ kế Thẩm Tinh Du bày mưu hãm hại, Giản An Kiệt bị cha ruột đưa sang Pháp học. Tịch Si Thần (cháu trai của Thẩm Tinh Du) đem lòng yêu An Kiệt và luôn âm thầm bảo vệ cô.
Sever VIP [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-1/IWZDF8CO.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-2/IWZDF9I0.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-3/IWZDF9IO.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-4/IWZDF9UU.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-5/IWZDF9U6.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-6/IWZDF97E.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-7/IWZDF990.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-8/IWZDF9CB.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-9/IWZDFAO9.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-10/IWZDFAO8.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-11/IWZDFAU6.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-12/IWZDFA9F.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-13/IWZDFAAB.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-14/IWZDFAAD.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-15/IWZDFBOD.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-16/IWZDFB8F.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-17/IWZDFB8E.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-18/IWZDFBE9.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-19/IWZDFBFO.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-20/IWZDFCI7.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-21/IWZDFCI9.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-22/IWZDFCO7.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-23/IWZDFCZI.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-24/IWZDFC7W.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-25/IWZDFC76.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-26/IWZDFCB6.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-27/IWZDFCB9.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-28/IWZDFDZI.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Vi-Sao-Dong-Am-Vi-Sao-Ha-Mat-Tap-29/IWZDFDZO.html]
Sever 1 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-1-5886_e68591.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-2-5886_e68652.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-3-5886_e68653.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-4-5886_e68718.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-5-5886_e68719.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-6-5886_e68767.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-7-5886_e68800.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-8-5886_e68810.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-9-5886_e68870.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-10-5886_e68871.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-11-5886_e68945.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-12-5886_e68954.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-13-5886_e68958.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-14-5886_e68959.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-15-5886_e69038.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-16-5886_e69098.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-17-5886_e69099.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-18-5886_e69140.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-19-5886_e69141.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-20-5886_e69191.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/vi-sao-dong-am-vi-sao-ha-mat-what-and-what-a-cool-summer-2017-tap-21-5886_e69192.html]
Vì Sao Đông Ấm, Vì Sao Hạ Mát - What And What A Cool Summer (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X